İtalya Konsolosluğu, İtalya Vizesi
İtalya Konsolosluğu, İtalya Vizesi
Duyurular Konsolosluk resmi sitesi değildir. Resmi Web Sitesi: www.consistanbul.esteri.it

İtalya Üniversite Eğitimi

İtalya benzersiz bir kültürel ortamda sunduğu yüksek kalitedeki eğitim ve öğrenim alanında dünya çapında bir popülariteye sahip ülkelerden biri haline gelmiştir. Çoğu devlet üniversitesi olan yaklaşık 90 yüksek öğrenim kurumuyla oldukça geniş bir eğitim ve öğrenim yelpazesi olan İtalya tarihsel ve kültürel geçmişinin de büyük rol oynadığı mimari tasarım ve mühendislik alanında birçok öğrencinin gözdesi konumundadır. İtalya’daki üniversitelerdeki fakültelerin büyük bir kısmı İtalyanca eğitim vermekle birlikte İngilizce olarak da eğitim verilen yüksek potansiyele sahip lisans programları da mevcuttur. Üniversitelerin ücretleri değişiklik göstermekle birlikte yıllık eğitim bedeli 1000 ile 3500 Euro arasındadır.

İtalya Üniversite Eğitimi Başvuruları

İtalya’da üniversitelere birkaç farklı şekilde giriş yapılmaktadır. İtalya Eğitim Bakanlığı tıp, mimarlık, veterinerlik gibi bölümlere merkezi sınavla öğrenci kabul ederken, mühendislik ve tasarım tabanlı eğitim veren fakülteler kendi özel sınavlarını düzenlemektedirler. Öğrencilerin akademi önce veya doktora seviyesindekilerin akademik geçmişleri okullara kabul edilmelerinde önemli bir rol oynar. Bu yüzden birçok üniversitede bazı bölümlere girmek için sınav sistemi uygulanmaz ve akademik kariyerlerindeki başarı bir ölçüt olarak alınır.

Türkiye’den İtalya üniversitelerine başvuru yapan öğrencilerin Türkiye’deki İtalya Konsolosluklarında diploma denklik işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için mutlak surette Türkiye’de YGS sınavında barajı geçmiş olmaları koşulu vardır.
İtalyan üniversitelerinin bağlı olduğu kuruluş Üniversite ve Bilimsel - Teknolojik Araştırmalar Bakanlığıdır. Üniversiteler bu bakanlıktan eğitimi iznine sahip olarak, aynı zamanda bakanlık tarafından da denetime tabi tutulmaktadırlar.
İtalya’da üniversitede önlisans eğitim süresi 3 yıldır. Üniversiteler kredi sistemine göre puanlama yapmakta olup bir öğrencinin bir dönem için toplam kredi yükü 60 kredidir ki bu da 1500 saate tekabül etmektedir. Öğrencilerin kredi kazanmaları için dersleri yeterli notla geçmeleri gerekmektedir. Üniversitelerin not sistemi 0 ile 30 arasındadır. Bir dersi geçmek için öğrencinin en az 18 alması gerekmektedir. 3 yıllık üniversite önlisans eğitimi süresince öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

İtalya’da her üniversite 4 temel programa sahiptir:

Lisans eğitimleri gidilen fakültenin programına göre 4 ila 5 yıl arasındadır. Örneğin tıp ve türevi bölümler 6 yılı sürebilmektedir. Lisans öğrencilerinin mezuniyet için 180 krediyi tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Doktora programları yine araştırma programının niteliğine göre 2 ila 5 yıl arasındadır. Bu programlarda uygulamalı eğitime ağırlık verilir ve genel itibariyle bu programlara sınırlı sayıda öğrenci kabul edilir. Doktora araştırma programlarını tamamlayan öğrenciler 2 yıl daha eğitim almaya devam ederek Doktor ünvanını almaya hak kazanırlar.

İtalya Üniversiteleri İçin Türk Öğrencilerin Denklik İşlemleri

İtalyan Üniversitelerinde eğitim görmek isteyenler Türk öğrenciler için ön kayıt tarihleri her yıl genellikle Nisan-Haziran aylarında İtalya Başkonsolosluk Okul bölümüne yapılmaktadır. İtalya üniversitelerinde Türkiye’deki üniversitelerden alınan diplomaların tanınması ve üniversitelere kayıt koşulları aşağıdaki gibidir.

Yukarıda söz edilen bu koşulları karşılayan öğrenciler ön kayıt için aşağıdaki belgeleri çift nüsha olarak ibraz etmelidirler:

11 yıllık eğitim alan öğrenciler, tercümesi yapılmış noter tasdikli diplomanın dışında devam etmekte oldukları üniversiteden, üniversitede birinci sene öğrencisi olduklarını ibraz eden bir yazı almaları gerekmektedir. İkinci sınıfa geçtiklerini ispatlayan belgeleri İstanbul İtalya Başkonsolosluğu teslim etmeleri zorunludur. Bu yazılarında (transkript vb.) noter tasdikli tercümesi Kaymakamlığın apostil şerhine sahip olmalıdır. İtalya Başkonsolosluğu ve İtalyan Kültür Merkezi üniversitelerin yapılan şahsi başvuruları reddetmelerinden sorumlu değildir.

İtalya Üniversitelerinde Akademik Takvim

İtalya’da akademik yıl iki dönemden oluşmaktadır. Birinci dönem Eylül veya Ekim’de başlar ve Ocak-Şubat’ta son bulur. İkinci dönem Şubat ve Temmuz ayları arasındadır. Her iki dönem de yaklaşık 20 haftadan oluşur. Bu 20 haftalık sürenin 14 haftası öğretim, son 6 haftası ise sınavlara ayrılmıştır. Üniversitelerin kesin açılış ve kapanış tarihleri farklılık gösterebilir. Nu fakülteden fakülteye ve üniversiteden üniversiteye göre değişebilir.  

İtalya Üniversitelerinde Değerlendirme Sistemi

20 haftalık öğretim döneminin son 6 haftası yapılan sınavlar genellikle sözlü sınavlardır. Öğrenim dönemi içinde yazılı sınavlar da yapılmaktadır. Öğrencilere sınavlar için tarih seçenekleri sunulmaktadır. Ayrıca buna ek olarak öğrenci eğer sınav sonucundan memnun kalmazsa yeniden sınava girme hakkına sahiptir.

İtalya Üniversitelerine Başvuru Süreci

Lisans Seviyesi

İtalya üniversitelerine lisans düzeyinde kabul edilebilmek için öğrencinin en az 12 yıllık lise eğitimini tamamlamış olması ve lise diplomasına sahibi olması gerekir. Üniversitelerin kontenjanları her yeni akademik dönemle birlikte İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu kontenjanlar uygunluk durumuna göre öğrenciler istedikleri bölümlere başvurabilirler. Türkiye’den İtalya üniversitelerine lisans düzeyinde başvurular Türkiye’deki İtalya Başkonsolosluğu veya İtalya Büyükelçiliğine yapılır. Lisans seviyesi başvurularında öğrencinin İtalya’da bir üniversite, bir derece ve tek seviye seçme hakkı vardır. İtalya’da lisans seviyesinde eğitim almak isteyenler her yıl Mayıs ayında ilgili evraklarla başvurularını gerçekleştirebilirler.  Başvuru evraklarındaki bütün belgeler noter tasdikli İtalyanca tercümeleriyle birlikte sunulmalıdır.

İtalya’da Üniversite Eğitim Lisans Seviyesi Başvuru evrakları:

Master Seviyesi

İtalya üniversitelerine master düzeyinde kabul edilebilmek için en az 15 yıllık eğitimin sonunda bir üniversite diplomasına sahip olmak gerekmektedir. İtalya’da master programı içeren her üniversitenin kendi değerlendirme komitesi vardır. Master seviyesi öğrenci başvuruları bu komite tarafından değerlendirilir. Üniversite komitesi öğrencilerin belgelerini kabul ve ret etme hakkına sahiptir. Öğrencilere diplomasına sahip oldukları lisans bölümlerine uygun bir master bölümü seçmeleri önerilir. İtalya üniversitelerine master için başvuruda bulunan öğrenciler üniversite komitesi tarafından sınava ve mülakata tabi tutulabilmektedirler. İtalya dil yeterliliği bu başvurularda büyük bir öneme sahiptir. Eğitim dili İngilizce olan üniversite master programlarında ise TOEFL sınavı gibi üst düzey İngilizce sınavı yeterlilik belgeleri talep edilebilmektedir.

İtalya üniversitelerine master seviyesinde kayıt işlemlerinde kontenjanlar İtalya Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte olup bu kontenjanlara uygunluk durumuna göre öğrenciler başvuruda bulunabilmektedirler. Türkiye’den İtalya üniversitelerine master düzeyinde başvurular Türkiye’deki İtalya Başkonsolosluğu veya İtalya Büyükelçiliğine yapılır. Lisans seviyesi başvurularında öğrencinin İtalya’da bir üniversite, bir derece ve tek seviye seçme hakkı vardır. Türkiye’den İtalya’da master için yapılan başvurularda İtalya Konsolosluğu veya İtalya Büyükelçiliği tüm başvuru belgelerini İtalya’daki ilgili üniversiteye gönderir. Başvuru belgelerinin noter tasdikli İtalya çevirilerinin de olması talep edilmektedir. İtalya’daki üniversite evrakları inceleyip onay verdikten sonra ilgili İtalyan Konsolosluğuna bir kabul mektubu gönderir.

İtalya’da Üniversite Eğitim Master Seviyesi Başvuru evrakları:

İtalya Üniversite Eğitimi, İtalya vize işlemleri

İtalya’daki Üniversiteler

Basilicata University Potenza
Campus Bio-Medico University of Rome
Catholic University of the Sacred Heart
European University Institute
Free International University of Social Studies
Free University "Maria Santissima Assunta"
Free University Institute "Carlo Cattaneo"
Higher School of University and Advanced Studies Pisa
International Higher School for Advanced Studies Trieste
Polytechnic Institute of Bari
Polytechnic Institute of Milan
Polytechnic Institute of Turin
School of Education Pisa
Second University of Naples
Third University of Rome
University Institute of Architecture Venice
University Institute of Modern Languages
University Institute of Naval Studies
University Institute of Oriental Studies
University Institute of Teacher Training "Suor Orsola Benincasa"
University of Ancona
University of Aquila
University of Bari
University of Bergamo
University of Bologna
University of Brescia
University of Cagliari
University of Calabria
University of Camerino
University of Cassino
University of Catania
University of Chieti
University of Commerce Luigi Bocconi
University of Ferrara
University of Florence
University of Genoa
University of Italian Studies for Foreigners of Perugia
University of Italian Studies for Foreigners of Siena
University of Lecce
University of Macerata
University of Messina
University of Milan
University of Modena
University of Molise
University of Naples Federico II
University of Padua
University of Palermo
University of Parma
University of Pavia
University of Perugia
University of Pisa
University of Reggio Calabria
University of Roma "La Sapienza"
University of Roma "Tor Vergata"
University of Salerno
University of Sannio
University of Sassari
University of Siena
University of Teramo
University of Trento
University of Trieste
University of Turin
University of Udine
University of Urbino
University of Venice
University of Verona
Viterbo State University
Yorker International University, Milano

İtalya Üniversite Eğitimi