İtalya Konsolosluğu, İtalya Vizesi
İtalya Konsolosluğu, İtalya Vizesi
Duyurular Konsolosluk resmi sitesi değildir. Resmi Web Sitesi: www.consistanbul.esteri.it

İtalya Vatandaşlık Kanunu

İtalya’da 5 Aralık 1992’de yürürlüğe giren Vatandaşlık Yasasına göre İtalya vatandaşı olmayanlara çifte vatandaşlık alma hakkı tanınmaktadır. İtalyan vatandaşlığı kan bağı ülkesine dayalı olarak her iki ebeveyni de İtalyan olanların çocuklarını İtalya vatandaşı olarak kabul eder.

İtalya topraklarında doğmuş kişinin otomatik olarak vatandaş kabul edilmekle birlikte, eğer doğan kişinin anne babası bilinmiyorsa veya bu kişiler kendi devletlerinin yasalarına uygun şekilde kendi vatandaşlıklarını çocuklarına geçiremiyorsa çocuk İtalyan vatandaşı sayılabilir. Evlat edinme durumlarında, çocuk evlat edinildikten sonra 5 yıl süreyle İtalya’da ikamet ediyorsa, vatandaşlık talebinde bulunulabilir.

İtalya vatandaşlığı dilekçeyle yapılan irade beyanı yoluyla da talep edilebilmektedir. Vatandaşlık talebinde buluna kişi ikinci dereceye kadar bir İtalya vatandaşının akrabası ise, belli bir süre İtalya’da yaşayarak İtalya silahlı kuvvetleri bünyesinde görev yaptıysa, İtalya devleti için yurt içinde dışında çalıştıysa ve reşit olmadan 2 yıl boyunca İtalya’da ikamet ettiyse İtalya vatandaşlığı talebinde bulunabilir. Ayrıca reşit olana kadar İtalya’da kesintisiz şekilde ikamet eden çocuklar da vatandaşlık kazanabilir.

İtalya Vatandaşlığı Başvurusu

Evlilikten Dolayı İtalya Vatandaşlığına Geçiş

Evlilikten dolayı İtalya vatandaşlığı talep ediliyorsa İtalya makamlarına yazılan dilekçede aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Evlilik akabinde İtalya’da 6 ay resmi ikamet etmek veya yurt dışında ikamet ediliyorsa evlilik tarihinden üç sene sonra vatandaşlık talep edilebilir.

Vatandaşlık talebi dilekçesi İtalya’da ikamet ediliyorsa İtalya İçişleri Bakanlığı’na hitaben, ikamet edilen şehrin Valiliğine, yurt dışında ikamet ediliyorsa ise ilgili İtalyan Konsolosluğuna hitaben yazılır ve sunulur.

Natüralizasyon ve İtalya Vatandaşlığına Geçiş

İtalya’da 10 yıl boyunca resmi olarak ikamet eden, finansal durumu yeterli olan, sabıka kaydı olmayan, bazı durumlarda vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından vazgeçenler vatandaşlık talebinde bulunabilmekle birlikte, talepte buluna kişi bu kriterlerin tümün karşılamalıdır. İtalya vatandaşlığa geçme dilekçesi İtalya Cumhurbaşkanlığına hitaben yazılması ve ikamet edilen ilin Valiliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.

İtalya Vatandaşlık Kanunu, İtalya Vize işlemleri

İtalya Vatandaşlığı için Gerekli Belgeler

Beyana Tabi Belgeler:

Önemli Not: İtalyan ve Avrupa Birliği üye ülke vatandaşlarıyla, İtalya’da ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının beyana tabi belge tanzim hakkı vardır ve İtalya’daki kamu makamlarının kontrolünü ve denetimini yapabileceği verilerle sınırlandırılmıştır.

Beyana tabi olmayan belgeler:

İtalya Vatandaşlığı